Cerita menghidupkan 1001 kisah bisnes.

Pengalaman & cerita-cerita santai bisnes. Cerita-cerita menarik strategi dan taktik bisnes di Malaysia dan luar negara.

Rumbia.my

Lama tidak menulis disini. Mungkin sudah berkarat agaknya. Tidak juga. Saya sekarang sedang sibuk mem­ban­gunkan laman web den­gan Rumbia. Rangka­ian rakan-rakan saya yang berada di Inter­net. Anda boleh lawati Rumbia di sini. Apa itu Rumbia? Rumbia meru­pakan laman yang diban­gunkan den­gan kon­ten yang prak­tikal dan berim­pak ten­tang strategi bisnes, mar­ket­ing, design dan macam-macam lagi. Rumbia …

Packaging produk kita

studentwork_capstone2012_volz3

Pack­ag­ing pro­duk kita. * Gam­bar diam­bil dari Skill­share — Han­nah Volz Cara 1 – Secara terus Cari designer baru. Tukar pack­ag­ing pro­duk kita den­gan mele­takkan elemen-elemen yang diper­lukan bagi sese­buah pack­ag­ing. Gunakan gam­bar menarik tangkap leleh. Buat pack­ag­ing. Tukar semua pack­ag­ing yang kita gunakan.   Cara 2 – Secara ana­lyt­i­cal. Per­hatikan pack­ag­ing pro­duk lain. Lihat dari sudut pelanggan, …

Mencari pelanggan lebih untuk kedai makan

Al-kisah Sebuah kedai di area Bangi mem­pun­yai bilan­gan pelang­gan yang kurang. Walauba­gaimana­pun, servis dan juga makanan yang dise­di­akan amat baik. Ini biasa bagi mana mana kedai sekalipun. Men­jadi norma kedai di Bangi, mem­pun­yai lebih dari 20 pil­i­han lauk untuk makan ten­gah hari. Ini mem­bu­atkan kedai kedai terse­but tidak berbeza antara satu sama lain. Semuanya mementingkan …

Positioning

Kelas & Aiskrim — Posi­tion­ing Masa untuk mengam­bil tub aiskrim dan baca! Hari ini kita akan bercakap men­ge­nai posi­tion­ing. Apakah itu posi­tion­ing? Secara mudah­nya posi­tion­ing ialah apa dan bagaimana kita mahu pelang­gan kita meli­hat kita seba­gai. Ia meru­pakan satu efek psikologi dimana pelang­gan akan ter­fikirkan anda apa­bila anda menye­but satu satu perkara.   Seba­gai contoh, …